Zakelijke dienstverlening

Persoonlijk

Wij hechten veel waarde aan een persoonlijk contact met onze opdrachtgevers. Om de opdrachten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is het belangrijk de essentie te kennen. Daarom trachten wij ons zo goed mogelijk in te leven in uw situatie. Een vaste accountmanager en vaste uitvoerende medewerkers, dragen hiertoe bij. 

Snel

Wij begrijpen dat niet alles feilloos planbaar is en dat stagnatie in uw bedrijfsprocessen geld kost. Onze organisatie is dan ook Ad-hoc ingericht zodat wij in staat zijn snel op uw vragen te kunnen anticiperen.

Onze diensten

Zorg-appartementen

Bij vertrek van de bewoner dragen wij er zorg voor dat het appartement in maximaal 3 werkdagen weer beschikbaar is voor een nieuwe client. Het appartement wordt opgeleverd volgens het door u vereiste opleverniveau. Naast de opknap-werkzaamheden, kunnen wij ook de administratieve afhandeling, schoonmaak en de sleutelcontrole in ons proces opnemen.

Woning inspecties

Wanneer de huur of het gebruik van een wooneenheid wordt opgezegd, dan kunnen wij het contact van u overnemen, voeren de voor- en eindinspectie uit, en brengen binnen de met u overeengekomen termijn uw vastgoed weer in staat van verhuur. De oplevering vindt plaats conform de eisen die u aan uw vastgoed stelt.

Technisch beheer

Namens u beheren wij uw vastgoed en voeren het technisch onderhoud uit. Huurders kunnen bij ons terecht (ServiceDesk) met storingen en klachten. Ook kunnen wij het periodiek onderhoud voor u uitvoeren of coördineren (bijvoorbeeld bij mutaties).

Ontruimen

Zowel bij gedwongen als ongedwongen beëindiging van de huur, ontruimen wij uw vastgoed. Dit doen we met respect voor de situatie. Bij het ontruimen gaan wij duurzaam te werk (zie onze ‘charity aanpak’). Ontruimingen kunnen op korte termijn plaatsvinden.

Projecten

Bij grotere klussen aangaande uw vastgoed zijn wij in staat zowel het projectmanagement als de uitvoering waar te nemen. Wij hebben ruime ervaring bij interne verbouwingen, verhuisprojecten, binnen schilderwerk, vervanging vloeren en plafonds, vervanging keukens, tuinprojecten, etc.

Storingen

Wij beschikken over een ServiceDesk en een eigen storingsdienst. U kunt ons bellen voor storingen en (acute-) klussen. In overleg met u bepalen we onze beschikbaarheid en reactietijd (maatwerk dus). Desgewenst kunnen ook uw huurders rechtstreeks met onze ServiceDesk contact opnemen.

Schoonmaak & desinfectie

In het mutatieproces kunnen wij ook de schoonmaak van het (zorg-)appartement of de woning uitvoeren. Hierdoor kunt u de mutatie integraal aan ons overlaten en voorkomt u adhoc planning van uw eigen schoonmaakdienst. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van desinfecties en hebben wij hiervoor elektronische nevelpistolen en specifieke desinfectantia zowel voor Corona, MRSA maar ook als reguliere desinfectans.

Veel gestelde vragen

Bij zorgappartementen waar de opzegtermijn vaak 7 dagen is,  voeren we over het algemeen alleen een eindinspectie uit. Bij woningen met een opzegtermijn van 1 maand, voeren we zo spoedig mogelijk na opzegging een voorinspectie uit zodat de huurder snel weet waar hij aan toe is. De eindinspectie vindt plaats op de laatste huurdag. Voor vragen over de oplevering zijn we altijd beschikbaar.

Hierover maken we per opdrachtgever garantie-afspraken. Gemiddeld genomen hebben wij een appartement of woning in drie werkdagen weer gereed voor een nieuwe cliënt/huurder. Dit kan ook sneller of langer zijn, afhankelijk van het opleveringsniveau dat u stelt.

Jazeker, wij voeren vaak diensten uit voor nabestaanden, contactpersonen, huurders of bewindvoerders. Wij kunnen hen ontzorgen door het leegruimen en opleverklaar maken van het appartement of de woning. Hiervoor bieden we all-in arrangementen aan. Kijkt u ook eens naar de diensten die wij aanbieden onder de button ‘particuliere dienstverlening’.

Het mutatieproces kunnen wij voor u op maat maken. Alle facetten die in het proces aan de orde komen kunnen wij voor u uitvoeren. Wij nemen het contact van u over bij opzegging tot aan het moment de nieuwe client/huurder het appartement of de woning weer betreedt.

Zo beheren wij sleutels, coördineren planmatig onderhoud tijdens mutaties (b.v. keuken vervanging), vervangen verlichting, brengen kunstophangsystemen aan, wassen de gordijnen en maken zelfs het verpleegbed weer op, nadat wij deze gedesinfecteerd hebben.

Ook zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van huurwaardechecks, en bepalen volgens het sociale huurpunten systeem de nieuwe huurprijs.  

Als het moet dan kan dat! Maar liever spreken wij met u een periode af waarin wij met elkaar het mutatieproces goed doornemen en uw en onze organisatie op elkaar afstemmen.